hälsokontroll xl

Siddhi Kost & Hälsa samarbetar med Werlabs som erbjuder blodanalyser som hjälper dig att förstå de åtta viktigaste områdena av din hälsa med 33 hälsomarkörer samt en personlig kommentar från en läkare. 

Idag kan det vara svårt att få tid hos en vårdcentral och framförallt att få en heltäckande hälsokontroll för att förstå dagsläget, men också i förebyggande syfte. Bokar du blodanalys här har du möjlighet att ta ditt prov redan samma vecka på en provtagningsenhet (Karolinska Universitetslaboratoriet, Aleris eller Unilabs) nära dig. 

Detta ingår i blodanalysen: 
Hjärt & kärlsjukdomar
Diabetes
Blodstatus
Sköldkörtel
Njurfunktion
Leverfunkton
Övrigt (crp, testosteron, psa)

Så här går det till: 
1. Beställ blodprov 
2. Du får inlogg via mejl
3. Ta blodprov på en enhet nära dig
4. Få dina provsvar inom 10 dagar
 

1395 kr

33 markörer


HDL kolestorol
LDL kolesterol
Kolesterol total
Triglycerider
Apolipoprotein A
Apolipoproetin B
Apo kvot
Glukos
HbA1c
B12 
Vitamin D
Ferritin
Folat (för kvinnor)
Homocystein
Järn
Magnesium
TSH 
T4 fritt
T3 fritt (för kvinnor)
EPK 
EVF
Hv
LPK
MCH
MCV
TPK
Kalcium
Kalium
Kreatinin
Natrium
ALAT
ASAT
CRP
Testosteron (för män)
PSA (för män)