Siddhi Kost & Hälsa samarbetar med kurser.se där du kan läsa mer om kurserna

Att stärka självkänslan handlar om att se sitt unika värde och hitta sin plats i den här världen. Lyckas vi med det kommer mycket att förändras i våra liv.  
Läs mer om retreatet här. 

Enligt Taoismen finns det en väg för oss som vi är ämnade att följa. Om vi gör det är vi som del av ett flöde och livet blir enkelt. Den här e-kursen är för dig som vill få hjälp att hitta riktning. 
Lär mer om kursen här.