Passa på att ge dig själv en två dagars njutarhelg online med tema qi (livskraft). Begreppet qi används både i yin yoga och qigong som båda är träningsformer vars ursprung är Kina.
Läs mer om retreat online.  
 

Från och med april erbjuder jag en e-kurs i personlig utveckling och mindfulness. Kursen är för dig som önskar få en tydligare riktning i livet och hitta närvaro i det som är.   
Läs mer om kursen i personlig utveckling